ดูอนิเมะ Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 1-52 พากย์ไทย จบแล้ว

6 กุมภาพันธ์ 2563

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร

เรื่องย่อ Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร  การตามหาเครื่องครัวในตำนาน ดูอนิเมะ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควร

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 1 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 2 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 3 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 4 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 5 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 6 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 7 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 8 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 9 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 10 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 11 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 12 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 13 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 14 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 15 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 16 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 17 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 18 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 19 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 20 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 21 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 22 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 23 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 24 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 25 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 26 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 27 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 28 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 29 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 30 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 31 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 32 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 33 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 34 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 35 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 36 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 37 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 38 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 39 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 40 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 41 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 42 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 43 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 44 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 45 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 46 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 47 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 48 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 49 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 50 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 51 พากย์ไทย

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 52 พากย์ไทย ตอนจบ