Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 1-12 ซับไทย ยังไม่จบ

4 กุมภาพันธ์ 2564

Azur Lane Bisoku Zenshin

เรื่องย่อ Azur Lane BisokuZenshin เดิมเป็นมังงะ 4 ช่องที่วาดโดย Hori มีการปล่อยให้อ่านกันครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2018 บน Twitter ของ Azur Lane และมีการตีพิมพ์เป็นฉบับรวมเล่มภายใต้สำนักพิมพ์ Ichijinsha รวมถึงยังมีการเปิดให้อ่านฟรีบนเว็บไซต์ของ Ichijinsha ด้วย โดยจะเป็นการ์ตูนแก๊กที่นำเสนอเรื่องราวเฮฮาของเหล่าตัวละครต่าง ๆ จากเกม Azur Lane

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 1

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 2

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 3

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 4

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 5

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 6

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 7

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 8

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 9

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 10

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 11

Azur Lane Bisoku Zenshin ตอนที่ 12