Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 1-20 ซับไทย ยังไม่จบ

7 มีนาคม 2564

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว

เรื่องย่อ Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ชายลึกลับชื่อแบ็คแอร์โรว์ปรากฏตัวขึ้นที่ชานเมืองลิงกาลินด์ เมื่อสูญเสียความทรงจำทั้งหมดเขาจึงไปไกลกว่ากำแพงเพื่อที่จะฟื้นคืนมา แต่กลับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง Lingalind ถูกปิดล้อมด้วยกำแพง กำแพงครอบคลุมปกป้องปลูกฝังและบำรุงแผ่นดิน Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว กำแพงคือพระเจ้า วันหนึ่งใน Edger หมู่บ้านชานเมืองชายลึกลับชื่อ Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ปรากฏตัวขึ้น Arrow ไม่มีความทรงจำ แต่เขาอ้างว่าทั้งหมดที่เขารู้ก็คือ“ ฉันมาจากนอกกำแพง” แอร์โรว์พยายามที่จะก้าวข้ามกำแพงเพื่อฟื้นความทรงจำ แต่กลับถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งครั้งหนึ่ง

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 1

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 2

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 3

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 4

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 5

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 6

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 7

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 8

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 9

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 10

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 11

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 12

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 13

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 14

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 15

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 16

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 17

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 18

Back Arrow แบ๊ค แอโร่ว ตอนที่ 19