Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ร้อยเทพพิชิตฟ้า ซับไทย

15 มิถุนายน 2566

เซน หลัว ซึ่งปัจจุบันเป็นทาสรอง เคยเป็นนายน้อยของครอบครัวใหญ่ Bai Lian Cheng Shen เนื่องจากครอบครัวของเขาเสื่อมโทรม น้องสาวของเขาถูกกักขังโดยกองกำลังที่แข็งแกร่ง เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องรับใช้ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม Bai Lian Cheng Shen (Apotheosis) ร้อยเทพพิชิตฟ้า เมฆทุกก้อนมีซับในสีเงิน หนังสือโบราณที่พ่อของเขาทิ้งไว้นั้นซ่อนคาถาเวทย์มนตร์ซึ่งสามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเครื่องดนตรีได้! พลังลึกลับเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้คืออะไร? นี่คือการแข่งขันกับโชคชะตา

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 1

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 2

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 3

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 4

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 5

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 6

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 7

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 8

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 9

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 10

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 11

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 12

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 13

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 14

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 15

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 16

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 17

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 18

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 19

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 20

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 21

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 22

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 23

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 24

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 25

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 26

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 27

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 28

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 29

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 30

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 31

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 32

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 33

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 34

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 35

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 36

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 37

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 38

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 39

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 40

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 41

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 42

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 43

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 44

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 45

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 46

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 47

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 48

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 49

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 50

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 51

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 52

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 53

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 54

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 55

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 56

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 57

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 58

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 59

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 60

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 61

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 62

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 63

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 64

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 65

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 66

ร้อยเทพพิชิตฟ้า ตอนที่ 67