Battle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5)

27 มิถุนายน 2566

เมื่อเขาเข้าสู่ Jia Nan Academy เขาจะได้พบกับญาติของเขาที่นั่นในขณะที่เขาจะต้องรับมือกับความท้าทายชุดใหม่ ในฐานะนักเรียนBattle Through the Heavens Season 5 ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) เขาจะมีพันธมิตรและศัตรูใหม่ เขาจะได้กลับมาพบกับ Gu Xuner ที่รอคอยมานาน และเขาจะต้องเผชิญหน้ากับเปลวไฟสวรรค์ที่ได้รับอัจฉริยะ Fallen Heart Flame แล้ว .

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 1

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 2

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 3

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 4

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 5

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 6

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 7

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 8

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 9

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 10

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 11

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 12

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 13

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 14

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 15

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 16

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 17

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 18

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 19

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 20

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 21

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 22

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 23

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 24

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 25

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 26

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 27

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 28

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 29

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 30

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 31

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 32

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 33

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 34

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 35

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 36

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 37

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 38

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 39

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 40

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 41

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 42

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 43

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 44

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 45

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 46

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 47

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 48

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 49

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 50

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 51

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 52

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 53

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 54

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 55

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 56

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 57

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 58

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 59

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 60

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 61

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 62

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 63

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 64

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 65

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 66

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 67

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 68

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 69

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 70

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 71

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 72

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 73

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 74

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 75

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 76

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 77

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 78

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 79

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 80

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 81

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 82

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 83

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 84

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 85

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 86

ศึกรบทะลุสวรรค์ (ภาค5) ซับไทย ตอนที่ 87