Dekoboko Majo no Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย (จบ)

3 ตุลาคม 2566

เรื่องราวของ อาริสซ่า แม่มดสาวที่บังเอิญเก็บเด็กทารกคนหนึ่งได้ในป่า และเธอก็ตั้งชื่อให้เด็กคนนั้นว่า วิโอล่า หลังจากนั้น 16 ปีผ่านไป วิโอล่าโตเร็วกว่าที่เธอคิด Dekoboko Majo no Oyako Jijou เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด กลายเป็นเด็กสาวสุดน่ารักและเหนือความคาดหมายของอาริสซ่าซะงั้น!

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 1

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 2

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 3

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 4

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 5

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 6

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 7

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 8

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 9

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 10

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 11

เรื่องราวอีเหละเขะขะของแม่ลูกแม่มด ซับไทย ตอนที่ 12 (จบ)