Fruits Basket 2019 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค2 ตอนที่ 1-13 ซับไทย ยังไม่จบ

25 มิถุนายน 2563

Fruits Basket 2019 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค2

เรื่องย่อ เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค2 สาวมัธยมปลายที่เสียแม่ บ้านเดิมปรับปรุง จึงมาอยู่ตามลำพัง จนได้มาอยู่ในตระกูลโซมะ อนิเมะสำหรับผู้หญิง และทราบความลับของพวกเขาที่สืบพลังของปีนักษัตร

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 1 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 2 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 3 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 4 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 5 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 6 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 7 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 8 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 9 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 10 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 11 ซับไทย

Fruits Basket (2019) 2nd Season เสน่ห์สาวข้าวปั้น ภาค 2 ตอนที่ 12 ซับไทย