Jouran The Princess of Snow and Blood เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 1-11 ซับไทย ยังไม่จบ

29 เมษายน 2564

Jouran The Princess of Snow and Blood เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด

เรื่องย่อ เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด  เรื่องราวจะอยู่ในยุค Meiji ที่ 64 ที่ Tokugawa Yoshinobu ยังคงรักษาอำนาจไว้ได้และจักรพรรดิ Meiji ไม่เคยฟื้นคืนสู่อำนาจ เนื้อเรื่องจะโฟกัสไปที่ “Kuchinawa” องค์กรที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและมีเป้าหมายเพื่อล้มล้างการปกครองกับ “Nue” องค์กรมืดของรัฐบาล Tokugawa ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำการขุดรากถอนโคนองค์กร Kuchinawa

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 1

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 2

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 3

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 4

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 5

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 6

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 7

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 8

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 9

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 10

เจ้าหญิงแห่งหิมะและเลือด ตอนที่ 11