Jue Ming Xiang Ying (Deadly Response) การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 1-2

10 ธันวาคม 2564

Jue Ming Xiang Ying (Deadly Response) การรับรู้ของความสิ้นหวัง

Deadly Response บอกเกี่ยวกับ 30 ปีข้างหน้า สังคมมนุษย์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ‘หุ่นยนต์’ มากมายในชีวิต ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ในภาคตะวันออกและตะวันตก มนุษย์ยังสร้างเกาะสำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพาะ ทีมลึกลับที่ประกอบด้วยหุ่นยนต์และมนุษย์ต้องต่อสู้กับอาชญากรรมและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์

การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 1

การรับรู้ของความสิ้นหวัง ซับไทย ตอนที่ 2