Jun You Yun (Word of Honor) บัญญัติวีรชน ซับไทย ตอนที่ 1-8

9 พฤษภาคม 2565

สี่ดรุณเดินทางออกจากสำนักศึกษาย่างสู่ยุทธภพเพื่อเสาะหาความจริง ไขปริศนาชาติกำเนิด ฟันฝ่าอุปสรรคนานาเพื่อเป็นวิญญูชน พวกเขาประพฤติตามวิถีวีรชน Jun You Yun (Word of Honor) บัญญัติวีรชน แสดงถึงคุณธรรมแห่งจอมยุทธ์ที่ ผดุงความยุติธรรมด้วยกำลังตน หนึ่งบันทึกมหัศจรรย์ หนึ่งบุญคุณความแค้น หนึ่งศรัทธา หนึ่งตำนาน

บัญญัติวีรชน ซับไทย ตอนที่ 1

บัญญัติวีรชน ซับไทย ตอนที่ 2

บัญญัติวีรชน ซับไทย ตอนที่ 3

บัญญัติวีรชน ซับไทย ตอนที่ 4

บัญญัติวีรชน ซับไทย ตอนที่ 5

บัญญัติวีรชน ซับไทย ตอนที่ 6

บัญญัติวีรชน ซับไทย ตอนที่ 7