Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 1-39 (จบ)

13 กันยายน 2564

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ในประเทศจีนโบราณยุคจั้นกั๋ว ซิ่นและเพี่ยวเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามที่อาศัยในรัฐฉิน ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันและมีความมุ่งหมายร่วมกันที่จะเป็นยอดขุนศึกในใต้หล้า จนกระทั่งวันหนึ่งเสนาบดีชางเหวินจวินได้นำตัวเพี่ยวไปรับราชการในวังของรัฐฉิน ปล่อยให้ซิ่นยังคงอยู่เป็นทาสอยู่ที่หมู่บ้าน ไม่กี่เดือนต่อมา เพี่ยวได้กลับมาที่หมู่บ้านในสภาพที่ถูกทำร้ายใกล้ตาย ก่อนตายเพี่ยวได้บอกให้ซิ่นเดินทางไปยังอีกหมู่บ้าน ที่ซึ่งซิ่นได้พบกับเด็กหนุ่มที่หน้าตาเหมือนเพี่ยว ซึ่งก็คืออิ๋งเจิ้ง อ๋องผู้เยาว์แห่งรัฐฉิน ซิ่นจึงได้รู้ความจริงว่าเพี่ยวถูกนำไปเป็นตัวตายตัวแทนของอิ๋งเจิ้ง และเสียชีวิตจากเหตุการณ์รัฐประหารภายในวังของรัฐฉิน ซิ่นรู้สึกแค้นอิ๋งเจิ้งที่เป็นสาเหตุทำให้เพี่ยวต้องตาย แต่เพื่อสนองต่อความปรารถนาสุดท้ายของเพี่ยว ซิ่นจึงช่วยเหลืออิ๋งเจิ้งในการฟื้นฟูอำนาจกลับคืนมา และต่อสู้เพื่อความมุ่งหมายในการเป็นยอดขุนศึกในใต้หล้า

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 1

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 2

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 3

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 4

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 5

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 6

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 7

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 8

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 9

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 10

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 11

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 12

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 13

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 14

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 15

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 16

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 17

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 18

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 19

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 20

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 21

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 22

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 23

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 24

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 25

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 26

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 27

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 28

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 29

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 30

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 31

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 32

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 33

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 34

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 35

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 36

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 37

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 38

Kingdom สงครามผงาดบัลลังก์จิ๋นซี ภาค 1 พากย์ไทย ตอนที่ 39 (จบ)