Kyoukai Senki Part 2 เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล (พาร์ท2) ซับไทย ตอนที่ 1-8

20 เมษายน 2565

ในปี 2061 ญี่ปุ่นเสียอำนาจอธิปไตยและถูกแบ่งแยกKyoukai Senki Part 2 เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล ชิอิบะ หนุ่มที่ชอบเครื่องจักร ได้บังเอิญมาพบจักรกลเอไอ แล้วต้องมาร่วมกอบกู้ญี่ปุ่น

เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล (พาร์ท2) ซับไทย ตอนที่ 1

เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล (พาร์ท2) ซับไทย ตอนที่ 2

เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล (พาร์ท2) ซับไทย ตอนที่ 3

เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล (พาร์ท2) ซับไทย ตอนที่ 4

เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล (พาร์ท2) ซับไทย ตอนที่ 5

เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล (พาร์ท2) ซับไทย ตอนที่ 6

เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล (พาร์ท2) ซับไทย ตอนที่ 7