Legend of Xianwu (Xianwu Emperor) ตำนานเซียนอู่ ซับไทย

28 มิถุนายน 2566

ในฐานะสาวกที่ซื่อสัตย์ เย่เฉินอุทิศตนเพื่อปกป้องเขตการแพทย์จิตวิญญาณสำหรับนิกายของเขา แต่ระหว่างการต่อสู้กับศัตรู สนามพลังวิญญาณก็ถูกทำลาย ความภักดีและการอุทิศตนให้กับนิกายไม่สามารถช่วยเขาได้ ความภักดีที่เขาคิดว่าได้รับจากเพื่อนร่วมงานและคนรักไม่สามารถช่วยเขาจากการทรยศได้ ดังนั้นเขาจึงถูกเนรเทศออกจากนิกายอย่างไร้ยางอาย ด้วยความช่วยเหลือจากเปลวไฟที่ตกลงมาจากสวรรค์Legend of Xianwu (Xianwu Emperor) ตำนานเซียนอู่ เย่เฉินเริ่มพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งขึ้น ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเขา เปิดเผยชีวิตในตำนานของเขา และเขียนเรื่องราวของตัวเองใหม่…

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 1

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 2

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 3

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 4

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 5

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 6

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 7

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 8

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 9

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 10

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 11

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 12

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 13

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 14

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 15

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 16

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 17

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 18

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 19

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 20

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 21

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 22

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 23

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 24

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 25

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 26

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 27

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 28

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 29

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 30

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 31

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 32

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 33

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 34

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 35

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 36

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 37

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 38

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 39

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 40

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 41

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 42

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 43

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 44

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 45

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 46

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 47

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 48

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 49

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 50

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 51