Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 1-76

3 มิถุนายน 2566

Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย

Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี    หนึ่งแสนปีก่อน นิกายเทียนหลานครอบครองโลกแห่งการบ่มเพาะ และสาวกในนิกายล้วนเย่อหยิ่ง อยู่ยงคงกระพัน มีแค่ศิษย์ ซูหยาง เท่านั้นที่อยู่ในช่วงการกลั่น ลมปราณ เพื่อที่จะทำลายฐานการเพาะปลูกของเขาและทะลวงไปให้เร็วที่สุด ซูหยาง ฝึกฝนเป็นเวลาหลายพันปี โดยไม่คาดคิด เมื่อเขาออกจากประตูบ่มเพาะ นิกายของเขามีศิษย์เพียงสามหรือห้าคนที่เหลืออยู่ใน นิกายฟ้าคราม (นิกายเทียนหลาน) เมื่อเห็นว่าคนในนิกายกำลังจะถูกกำจัดซูหยาง จึงขับไล่ศัตรูที่ทรงพลังและสาบานว่าจะ นำ นิกายฟ้าคราม กลับสู่จุดสูงสุด! ด้วยการขยายอำนาจของนิกายเทียนหนานความจริงของการฝึกฝนที่ซบเซาของ ซูหยาง ได้รับการเปิดเผยทีละขั้นตอน เป็นเวลานับพัน ๆ ปี ความลับที่แทรกซึมเข้าไปในโลกทั้งสามของมนุษย์ ปีศาจ และอมตะก็ถูกเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นเช่นกัน! หนึ่งความคิดกลายเป็นพระเจ้า หรือหนึ่งความคิดกลายเป็นปีศาจ? ชีวิตและความตายของโลกอยู่ในฝ่ามือของ ซูหยาง!

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 1

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 2

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 3

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 4

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 5

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 6

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 7

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 8

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 9

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 10

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 11

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 12

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 13

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 14

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 15

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 16

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 17

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 18

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 19

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 20

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 21

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 22

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 23

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 24

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 25

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 26

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 27

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 28

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 29

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 30

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 31

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 32

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 33

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 34

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 35

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 36

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 37

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 38

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 39

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 40

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 41

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 42

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 43

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 44

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 45

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 46

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 47

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 48

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 49

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 50

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 51

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 52

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 53

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 54

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 55

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 56

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 57

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 58

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 59

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 60

ภาค 2

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 61

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 62

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 63

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 64

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 65

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 66

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 67

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 68

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 69

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 70

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 71

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 72

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 73

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 74

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 75

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 76 (ยังไม่มา)