Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 0-16 (จบ)

21 พฤศจิกายน 2565

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความจริง หน้าประวัติศาสตร์ที่มีมังกร Longzu (Dragon Raja) ที่นี่ได้บันทึกความพยายามและการเสียสละของคนรุ่นต่อรุ่น เด็กหนุ่มก้าวขึ้นเส้นทางแห่งมิตรภาพ ความรัก การเติบโต และสู่การเป็นราชาของเขา…

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 0

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 1

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 2

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 3

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 4

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 5

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 6

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 7

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 8

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 9

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 10

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 11

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 12

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 13

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 14

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 15

Long Zu (Dragon Raja) จอมเวทผนึกมังกร ซับไทย ตอนที่ 16 จบ