Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.1-12

24 กันยายน 2564

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย

เรื่องราวของ Night Head นั้นจะเป็นเรื่องราวของสองพี่น้อง Kirihara ผู้มีพลังจิตอย่าง Naoto และ Naoya ซึ่งพวกเขานั้นจะต้องใช้ชีวิตอย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะพลังอันเหนือธรรมชาติของพวกเขา ซึ่งในส่วนของอนิเมะตัวใหม่ก็จะมีการเพิ่มตัวละครพี่น้องคู่ใหม่ NIGHT HEAD เข้าไปในเรื่องด้วยนั่นก็คือ Kuroki Yuya และ Kuroki Takuya ซึ่งพี่น้องทั้งสองคนนี้จะเป็นสมาชิกของกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่ต้องออกตามล่าพี่น้อง Kirihara

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.1

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.2

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.3

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.4

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.5

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.6

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.7

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.8

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.9

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.10

Night Head 2041 ไนต์เฮด ซับไทย Ep.11