Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 1-13

18 มิถุนายน 2565

 

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย

ในโลกที่โอนิ (ยักษ์) อยู่ร่วมกับมนุษย์ เรื่องราวของสาวสาวเผ่าอสูรที่ได้มาเรียนในโรงเรียนมัธยมต้นของพวกมนุษย์ และมีแผนจะปรับปรุงภาพลักษณ์ต่อมนุษย์ด้วย “โอนิปัง” (กางเกงของเผ่ายักษ์) พวกเธอยังยังได้พบกับลูกหลานของโมโมทาโร่ Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ กับ อิซซุนโบชิ (เด็กชายตัวเท่านิ้วโป้ง) จากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่น

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 1

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 2

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 3

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 4

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 5

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 6

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 7

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 8

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 9

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 10

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 11

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 12

Onipan! โอนิปังกางเกงเผ่ายักษ์ ซับไทย ตอนที่ 13