Ooyukiumi no Kaina ไคนะแห่งทะเลหิมะใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 1-3

13 มกราคม 2566

Ooyukiumi no Kaina ไคนะแห่งทะเลหิมะใหญ่ ซับไทย

Ooyukiumi no Kaina

 

Ooyukiumi no Kaina ไคนะแห่งทะเลหิมะใหญ่ ซับไทย เรื่องราวของโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยทะเลหิมะและมันกำลังกลืนกินโลกไปเรื่อย ๆ ทำให้ผู้คนต้องอาศัยอยู่ตามรากต้นไม้ใหญ่ที่กระจายอยู่บนพื้นที่ของโลก และนั่นทำให้ “Kaina” เด็กหนุ่มจากพื้นที่สูงของต้นไม้ได้พบกับ “Liliha” เด็กสาวจากพื้นที่หิมะ หลังจากนั้นก็ทำให้โชคชะตาของโลกเริ่มเปลี่ยนไป

Ooyukiumi no Kaina ไคนะแห่งทะเลหิมะใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 1

Ooyukiumi no Kaina ไคนะแห่งทะเลหิมะใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 2

Ooyukiumi no Kaina ไคนะแห่งทะเลหิมะใหญ่ ซับไทย ตอนที่ 3