Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 1-23 จบ

7 ธันวาคม 2564

Ousama Ranking อันดับพระราชา

บอจจิ เจ้าชายรัชทายาทลำดับที่ 1 เด็กชายผู้เป็นใบ้ Ranking of King หูหนวก ไร้ฝีมือในการต่อสู้ แล้วยังได้รับการดูถูกจากคนรอบข้างและประชาชนว่าไม่เหมาะสมที่จะขึ้นเป็นราชา จนวันที่เขาได้รู้จักกับ คาเงะ เผ่าเงาที่เหลือรอดจากการสูญพันธุ์และสื่อสารกับบอจจิได้ บอจจิ มุ่งมั่นที่พัฒนาตัวเองให้สมกับเป็นว่าที่ราชาองค์ใหม่ ท่ามกลางปัญหาของราชวงศ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 1

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 2

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 3

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 4

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 5

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 6

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 7

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 8

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 9

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 10

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 11

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 12

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 13

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 14

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 15

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 16

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 17

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 18

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 19

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 20

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 21

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 22

Ousama Ranking อันดับพระราชา ซับไทย ตอนที่ 23 (จบ)