Princess Connect! Re:Dive 2 ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบ)

25 มกราคม 2565

Princess Connect! Re:Dive 2 ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ในดินแดนอันสวยงามของแอสตร้าซึ่งเป็นเด็กหนุ่มยูกิตื่นขึ้นมาพร้อมกับความจำเสื่อม เขาก่อตั้ง “Gourmet Guild” และร่วมกับ Kokkoro, Pecorine และ Kyarl การผจญภัยของพวกเขาเริ่มต้นขึ้น!

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 1

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 2

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 3

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 4

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 5

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 6

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 7

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 8

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 9

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 10

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 11

ปริ้นเซส คอนเน็กต์ รีไดฟ์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 12 (จบภาค)