Rave Master ผจญภัยเหนือโลก ตอนที่ 1-51 ซับไทย (จบแล้ว)

3 พฤษภาคม 2562

ผจญภัยเหนือโลก

Rave Master อนิเมะ เรฟ ฮารุ พระเอกของเรื่อง ซึ่งชิบะได้มอบพลังแห่ง เรฟ ให้กับเขา ฮารุนั้นต้องการต่อกรกับองค์กรเดม่อนคาร์ดซึ่งมีคิงเป็นหัวหน้า การเดินทางของฮารุนั้นได้พบอะไรหลายอย่าง เขาได้พบกับเอรี่ หญิงสาวผู้เสียความทรงจำ, มุจิก้า หัวขโมยแห่งแก๊งซิลเวอร์เครเมอร์ ที่มีจุดประสงค์คือตามหาซิลเวอร์เรย์ เรือในตำนาน, เล็ท นักสู้ที่มั่นใจในฝีมือตัวเอง ฮารุและเพื่อนๆได้ปะทะกับพวกเดม่อนคาร์ด คือ ชูดะ ซิกฮาร์ท และคิง มีพลูจากเรื่อง แฟรี่ เทล ด้วยนะ

Rave Master ผจญภัยเหนือโลก ตอนที่ 1-51 ซับไทย (จบแล้ว)

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 1

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 2

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 3

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 4

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 5

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 6

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 7

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 8

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 9

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 10

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 11

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 12

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 13

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 14

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 15

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 16

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 17

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 18

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 19

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 20

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 21

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 22

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 23

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 24

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 25

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 26

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 27

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 28

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 29

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 30

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 31

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 32

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 33

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 34

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 35

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 36

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 37

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 38

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 39

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 40

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 41

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 42

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 43

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 44

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 45

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 46

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 47

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 48

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 49

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 50

Rave Master เรฟ ผจญภัยเหนือโลก ซับไทย ตอนที่ 51