Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.1-12

20 กันยายน 2564

Re-Main รี-เมน ซับไทย

Re-Main จะเป็นเรื่องราวของ Kiyomizu Minato นักเรียนมัธยมต้นชั้นปีที่ 3 ที่เลิกเล่นกีฬาโปโลน้ำด้วยสาเหตุบางอย่าง พอย้ายโรงเรียนขึ้นมาระดับมัธยมปลาย เขาก็ได้พบกับพวกพ้องที่ชักชวนให้เขาไปเข้าชมรมโปโลน้ำแล้วได้กลับมาเล่นมันอีกครั้ง แต่ชมรมนี้กลับอ่อนแอมากทำให้เขาและพวกพ้องต้องร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามา

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.1

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.2

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.3

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.4

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.5

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.6

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.7

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.8

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.9

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.10

Re-Main รี-เมน ซับไทย Ep.11