Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 1-203 พากย์ไทย (จบแล้ว)

9 กรกฎาคม 2562

รีบอร์น

ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ซาวาดะ สึนะโยชิ เด็กน้อยม.ต้น ที่ทำอะไรไม่เอาอ่าวตลอด ใช้ชีวิตปกติไปวันๆ แต่แล้ววันหนึ่ง ก็ได้มาเจอกับ ครูสอนพิเศษชื่อว่า รีบอร์น ที่ดูเหมือนเป็นเด็กทารก แต่ความจริง รีบอร์น มีอาชีพหลักเป็นนักลอบสังหาร เขามาเพื่อจะฝึกให้ สึนะเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียรุ่นที่ 10  โดน ซึนะเป็นคนไม่เอาไหนจนถูกเรียกว่า “จอมห่วยสึนะ” เขาแอบรักซาซางาวะ เคียวโกะ แต่ก็ไม่กล้าบอกรักเพราะมัวแต่คิดว่าจะต้องถูกหักอก วันหนึ่ง สึนะก็ได้พบกับ เด็กชายท่าทางประหลาดคนหนึ่ง ซึ่งแนะนำตัวเองว่าเป็นครูสอนพิเศษที่แม่ของสึนะจ้างมาชื่อว่า “รีบอร์น” รีบอร์นบอกว่าวองโกเล่ แฟมิลี่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน หัวหน้าคนปัจจุบันคือรุ่นที่เก้า และสึนะจะต้องเป็นรุ่นที่สิบต่อไป โดยหัวหน้ารุ่นแรกคือทวดของทวดของสึนะ เป็นผู้ก่อตั้งวองโกเล่ขึ้น และล้างมือมาอยู่ญี่ปุ่น

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 1-203 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 1

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 2

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 3

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 4

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 5

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 6

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 7

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 8

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 9

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 10

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 11

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 12

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 13

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 14

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 15

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 16

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 17

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 18

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 19

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 20

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 21

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 22

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 23

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 24

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 25

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 26

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 27

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 28

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 29

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 30

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 31

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 32

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 33

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 34

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 35

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 36

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 37

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 38

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 39

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 40

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 41

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 42

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 43

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 44

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 45

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 46

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 47

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 48

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 49

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 50

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 51

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 52

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 53

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 54

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 55

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 56

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 57

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 58

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 59

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 60

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 61

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 62

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 63

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 64

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 65

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 66

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 67

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 68

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 69

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 70

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 71

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 72

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 73

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 74

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 75

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 76

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 77

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 78

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 79

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 80

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 81

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 82

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 83

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 84

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 85

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 86

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 87

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 88

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 89

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 90

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 91

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 92

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 93

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 94

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 95

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 96

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 97

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 98

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 99

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 100

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 101

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 102

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 103

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 104

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 105

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 106

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 107

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 108

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 109

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 110

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 111

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 112

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 113

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 114

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 115

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 116

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 117

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 118

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 119

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 120

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 121

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 122

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 123

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 124

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 125

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 126

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 127

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 128

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 129

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 130

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 131

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 132

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 133

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 134

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 135

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 136

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 137

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 138

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 139

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 140

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 141

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 142

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 143

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 144

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 145

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 146

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 147

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 148

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 149

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 150

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 151

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 152

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 153

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 154

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 155

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 156

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 157

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 158

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 159

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 160

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 161

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 162

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 163

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 164

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 165

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 166

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 167

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 168

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 169

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 170

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 171

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 172

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 173

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 174

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 175

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 176

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 177

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 178

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 179

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 180

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 181

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 182

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 183

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 184

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 185

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 186

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 187

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 188

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 189

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 190

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 191

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 192

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 193

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 194

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 195

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 196

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 197

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 198

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 199

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 200

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 201

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 202

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น ตอนที่ 203