Sabikui Bisco บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 1-12 จบ

24 มกราคม 2565

Sabikui Bisco บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด สนิมได้แพร่ระบาดเหมือนเชื้อโรคเล่นงานทั่วญี่ปุ่น อาคาโบชิ บิสโก้ นักล่าเห็ด ร่วมออกเดินทางกับ แพทย์ มิโร่ ได้ออกค้นหาเห็ดกินสนิมในตำนานเพื่อช่วยอาจารย์ของเขา

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 1

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 2

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 3

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 4

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 5

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 6

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 7

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 8

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 9

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 10

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 11

บิสโก้ นรชนคนโคตรเห็ด ซับไทย ตอนที่ 12 (จบ)