Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย (จบแล้ว)

25 มีนาคม 2562

Shaman King

ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูต อนิเมะเก่ายอดฮิต เนื้อเรื่องเริ่มจาก ในทุกๆ 500 ปี จะมีการจัดชาแมนไฟท์ และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ญี่ปุ่น และ อาซาคุระ โย ก็ได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ เหตุผลคือ ต้องการให้โยหยุดการกลับมาของฮาโอ ซึ่งก็คือบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ คือราชันย์แห่งภูต  จุดประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ต้องการฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

Shaman King ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ ตอนที่ 1-64 พากย์ไทย (จบแล้ว)

ชาแมนคิง Ep.1

ชาแมนคิง Ep.2

ชาแมนคิง Ep.3

ชาแมนคิง Ep.4

ชาแมนคิง Ep.5

ชาแมนคิง Ep.6

ชาแมนคิง Ep.7

ชาแมนคิง Ep.8

ชาแมนคิง Ep.9

ชาแมนคิง Ep.10

ชาแมนคิง Ep.11

ชาแมนคิง Ep.12

ชาแมนคิง Ep.13

ชาแมนคิง Ep.14

ชาแมนคิง Ep.15

ชาแมนคิง Ep.16

ชาแมนคิง Ep.17

ชาแมนคิง Ep.18

ชาแมนคิง Ep.19

ชาแมนคิง Ep.20

ชาแมนคิง Ep.21

ชาแมนคิง Ep.22

ชาแมนคิง Ep.23

ชาแมนคิง Ep.24

ชาแมนคิง Ep.25

ชาแมนคิง Ep.26

ชาแมนคิง Ep.27

ชาแมนคิง Ep.28

ชาแมนคิง Ep.29

ชาแมนคิง Ep.30

ชาแมนคิง Ep.31

ชาแมนคิง Ep.32

ชาแมนคิง Ep.33

ชาแมนคิง Ep.34

ชาแมนคิง Ep.35

ชาแมนคิง Ep.36

ชาแมนคิง Ep.37

ชาแมนคิง Ep.38

ชาแมนคิง Ep.39.1

ชาแมนคิง Ep.39.2

ชาแมนคิง Ep.40

ชาแมนคิง Ep.41

ชาแมนคิง Ep.42

ชาแมนคิง Ep.43

ชาแมนคิง Ep.44

ชาแมนคิง Ep.45

ชาแมนคิง Ep.46

ชาแมนคิง Ep.47

ชาแมนคิง Ep.48

ชาแมนคิง Ep.49

ชาแมนคิง Ep.50

ชาแมนคิง Ep.51

ชาแมนคิง Ep.52.1

ชาแมนคิง Ep.52.2

ชาแมนคิง Ep.53

ชาแมนคิง Ep.54

ชาแมนคิง Ep.55

ชาแมนคิง Ep.56

ชาแมนคิง Ep.57

ชาแมนคิง Ep.58

ชาแมนคิง Ep.59

ชาแมนคิง Ep.60

ชาแมนคิง Ep.61

ชาแมนคิง Ep.62

ชาแมนคิง Ep.63

ชาแมนคิง Ep.64