Supreme Galaxy (Xinghe Zhizun) ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 1-25

14 เมษายน 2565

เมื่อดาวเอิร์ธสีน้ำเงินที่วาววับที่สุดของประตูแรกของกลุ่มดาว บังเอิญได้โลกของ “แผนที่ดาว” สมบัติ ดึงดูดสายตาของลอร์ดแห่งโลก เพื่อให้ได้แผนที่ดาว ลอร์ดออฟเดอะ โลกชักนำให้ตระกูลดาราระดับสูงไปยังอาณาเขตดาราศักดิ์สิทธิ์ และกักขังพวกเขาไว้ใน “โดเมนดาราศักดิ์สิทธิ์” เพื่อที่จะฟื้นความรุ่งโรจน์ในอดีตของเขา ชูซิงเหอ ผู้อายุน้อยกว่า แสวงหาพ่อที่ถูกคุมขังและชั้นสูง -ระดับของตระกูลดาราและนำสาวกหลายคนใต้ประตูเพื่อฝ่าวงล้อมสิบสองดาวSupreme Galaxy (Xinghe Zhizun) ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 เอาชนะวิญญาณดวงดาวสิบสองดวงของลอร์ดแห่งโลกและในที่สุดก็ช่วยพ่อของเขาและผู้คนในตระกูลดาราทั้งหมดจากพระเจ้า ของโลก

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 1

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 2

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 3

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 4

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 5

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 6

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 7

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 8

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 9

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 10

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 11

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 12

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 13

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 14

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 15

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 16

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 17

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 18

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 19

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 20

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 21

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 22

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 23

ที่สุดของจักรวาล ซีซั่น 2 ซับไทย ตอนที่ 24