ดูอนิเมะ Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย จบแล้ว

19 พฤศจิกายน 2562

เป็นเหตุการณ์ประมาณหนึ่งปีหลังจากเกม ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ Sword Art Online (SAO) คิริโตะได้ทราบจากตัวแทนของรัฐบาลญี่ปุ่นว่า มีเกม Gun Gale Online (GGO) ที่ทำให้ความตายของผู้เล่นในเกมส่งผลต่อชีวิตของผู้เล่นบนโลกด้วย โดยเชื่อว่าเป็นผลจาก Death Gun ทำให้เขาต้องเข้าไปหาเบาะแสในเกม Gun Gale Online แห่งนี้!!

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 1

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 2

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 3

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 4

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 5

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 6

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 7

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 8

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 9

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 10

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 11

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 12

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 13

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 14

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 14.5

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 15

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 16

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 17

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 18

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 19

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 20

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 21

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 22

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 23

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2 ตอนที่ 24