Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2) ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย (จบแล้ว)

8 พฤษภาคม 2562

เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ

Valvrave the Liberator แวมไพร์ ขับหุ่น – ในโลกที่ประชากรกว่า 70% ของมนุษย์ เลือกที่จะอาศัยอยู่ในอวกาศ มีการแบ่งฝ่ายออกเป็น 2 ฝ่าย คือ Dorushia Military Pact Federation และ Atlantic Ring United States (ARUS) โดยมีประเทศที่เป็นกลาง Jiouru ที่มีความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ วันหนึ่งฝ่าย Dorushai ได้มารุกรานประเทศฝ่ายเป็นกลาง ทำให้ฮารุโตะ นักเรียนม.ปลายใน Jiouru หลบหนี จนมาพบกับสิ่งที่เป็นอาวุธต้องห้าม ที่ถูกเรียกว่า “Valvrave”

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2) ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย (จบแล้ว)

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 1

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 2

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 3

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 4

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 5

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 6

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 7

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 8

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 9

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 10

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 11

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 12

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 13

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 14

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 15

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 16

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 17

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 18

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 19

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 20

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 21

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 22

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 23

Valvrave The Liberator เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ ภาค 1 ตอนที่ 24