WHITE FANG CROC-BLANC (2018) ไอ้เขี้ยวขาว ซับไทย จบแล้ว

10 สิงหาคม 2563

WHITE FANG CROC-BLANC (2018) ไอ้เขี้ยวขาว

เรื่องย่อ ไอ้เขี้ยวขาว ความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าหมาป่าลูกผสมจะนำไปสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เมื่อมันต้องรับใช้เจ้านายสามคน อนิเมะผจญภัย ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

WHITE FANG (CROC-BLANC) (2018) ไอ้เขี้ยวขาว