World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

4 กุมภาพันธ์ 2564

World Witches Hasshin Shimasu

เรื่องย่อ World Witches Hasshin Shimasu จะเป็นเรื่องราวของกองกำลัง 502 ที่ชื่อว่า Brave Witches ที่ถูกเพิ่มเข้ามา โดยเหล่าตัวละครจากกองกำลัง 501 อย่าง Miyafuji Yoshika และพรรคพวกก็ยังคงมีบทบาทอยู่ในภาคนี้ สำหรับทีมงานเบื้องต้น ผู้กำกับยังคงเป็นคุณ Itou Tadao เช่นเดิม

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 1

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 2

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 3

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 4

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 5

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 6

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 7

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 8

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 9

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 10

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 11

World Witches Hasshin Shimasu ตอนที่ 12