Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ซับไทย ตอนที่ 1-8

26 กันยายน 2566

Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ซับไทย

Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ซับไทย เรื่องราว หวางหลิง เป็นเด็กที่ฉลาดมากและมีพ่อแม่ที่รัก แม้ว่าเขาและพ่อแม่ของเขาจะถูกญาติคนอื่นๆ รังเกียจ แต่พ่อแม่ของเขาก็ยังหวังไว้สูงเสมอว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ วันหนึ่ง หวางหลิง ได้รับโอกาสเดินบนเส้นทางแห่งความเป็นอมตะ แต่พบว่าเขามีความสามารถเพียงปานกลางเท่านั้น ชม หวางหลิง ในขณะที่เขาหลุดพ้นจากการขาดความสามารถและเดินบนเส้นทางสู่การเป็นอมตะที่แท้จริง!

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 1

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 2

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 3

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 4

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 5

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 6

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ตอนที่ 7

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ซับไทย ตอนที่ 8