Xian Wang de Richang Shenghuo 4 (The Daily Life of the Immortal King 4) ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ซับไทย (จบ)

9 มกราคม 2567

ยุคบำเพ็ญเซียนแนววิทยาศาสตร์ เหล่านักบำเพ็ญทำทุกวิถีทางเพื่อแสวงหาความจริงของโลก ปรมาจารย์กระบี่แห่งยุค อี้เจี้ยนชวนและศิษย์น้องของเขาปรมาจารย์กระบี่ปีศาจ Xian Wang de Richang Shenghuo 4 (The Daily Life of the Immortal King 4) ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) เฉินหนานเสวียนเดินมาถึงทางแตกหัก และขณะที่ผู้คนกลัดกลุ้มอยู่กับการแสวงหาหลักแห่งความเที่ยงแท้นั้น หวังลิ่งกำลังกลุ้มอยู่กับการใช้หลักการอะไรมาทำให้ชีวิตปกติของเขาผ่านไปอย่างราบรื่น

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 1

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 2

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 3

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 4

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 5

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 6

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 7

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 8

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 9

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 10

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 11

ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียน (ภาค4) ตอนที่ 12(จบ)