Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

4 กุมภาพันธ์ 2564

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่

เรื่องย่อ Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ซีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวจริงคนแรกของมนุษยชาติ ภายใต้นาฬิกาของเขา superheros อื่น ๆ Yingxiong Zailin อีกนับไม่ถ้วนปรากฏตัวและเดินตามรอยเท้าของเขา อย่างไรก็ตามหลังจากสงคราม 5 ปี Zero หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 1

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 2

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 3

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 4

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 5

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 6

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 7

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 8

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 9

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 10

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 11

Yingxiong Zailin The Return of Heroes การกลับมาของฮีโร่ ตอนที่ 12