Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย จบแล้ว

7 พฤศจิกายน 2562

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์

การ์ตูน อนิเมะ เรื่อง Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ เนื้อเรื่องย่อ เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นระหว่างสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 4 หรือ 10 ปีก่อนหน้าสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ใน เฟต/สเตย์ไนต์ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าจอมเวทผู้ซึ่งอัญเชิญข้ารับใช้ (servant) หรือที่เรียกกันว่าวิญญาณวีรชน เข้ามาต่อสู้กัน

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 2

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 3

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 4

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 5

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 6

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 7

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 8

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 9

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 10

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 11

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 12

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 13

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 14

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 15

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 16

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 17

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 18

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 19

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 20

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 21

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 22

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 23

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 24

Fate Zero ปฐมบทสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 25